Organizaţia Maritimă Internaţională (IMO), în colaborare cu reprezentanţii industriei, au modificat Convenţia referitoare la siguranţa vieţii pe mare (SOLAS) în ceea ce priveşte greutatea brută a containerelor încărcate pe nave pentru export. Astfel, începând cu 1 iulie 2016, Convenţia impune ca fiecare container să aibă greutatea verificată (VGM = Verified Gross Mass = Masa Totală Verificată), aceasta reprezentând o condiţie a încarcării containerului pe navă.

Consecinţele imediate pentru expeditor sunt acelea că el devine responsabil pentru verificarea greutăţii totale a containerului încărcat şi nu se va accepta o greutate estimată. Determinarea greutăţii unui container poate fi facută în doua moduri admise de Convenţie: fie cântărind întregul container, fie cântărind încărcătura şi alte conţinuturi, adăugându-se apoi la masa proprie a containerului. De asemenea, expeditorul trebuie să se asigure că masa brută verificată este menţionată în documentele de transport maritim. În cazul în care va exista o discrepanţă între greutatea declarată şi cea verificată sau dacă din documentul de transport nu reiese că s-a verificat masa brută a containerului, acesta nu va fi îmbarcat la navă, iar taxele ulterioare vor fi în contul expeditorului/exportatorului.

Sea Container Services vine în sprijinul clienţilor săi cu soluţii de cântărire, ajutând expeditorii şi/sau reprezentanţii lor să gestioneze şi să respecte regulile impuse de Convenţie şi normele în vigoare. Noul serviciu de cântărire oferit de compania noastră va fi disponibil începând cu 1 iulie 2016. Pentru mai multe informaţii privind noul serviciu oferit, puteţi lua legatura cu un reprezentant al Sea Container Services, accesând pagina noastră de Contact.

Pentru mai multe informatii privind noile reglementari, puteti consulta site-ul World Shipping Council.