The International Maritime Organization (IMO), in collaboration with industry representatives, amended the SOLAS with regard to the gross weight of containers loaded on ships for export. Thus, as of 1 July 2016, the Convention requires that each container has its verified weight (VGM = Verified Gross Mass), this being a condition of container loading on the ship. The immediate consequences for the sender are that he becomes responsible for checking the total weight of the loaded container and will not accept an estimated weight. Determination of the weight of a container may be made in two ways permitted by the Convention: either weighing the entire container or weighing the cargo and other contents, then adding to the container’s own mass. The consignor shall also ensure that the gross mass checked is indicated in the shipping documents. If there is a discrepancy between the declared weight and the verified weight or if the consignment note does not show that the gross mass of the container has been checked, it will not be boarded and the subsequent charges will be charged to the consignor / exporter. Sea Container Services supports its customers with weighing solutions, helping shippers and / or their representatives to manage and comply with the rules and conventions in force. The new weighing service offered by our company will be available from July 1, 2016. For more information on the new service offered, you can contact a representative of Sea Container Services by visiting our Contact page. For more information on the new regulations, visit the World Shipping Council website.

 

2017-06-29T07:50:15+00:00

Organizaţia Maritimă Internaţională (IMO), în colaborare cu reprezentanţii industriei, au modificat Convenţia referitoare la siguranţa vieţii pe mare (SOLAS) în ceea ce priveşte greutatea brută a containerelor încărcate pe nave pentru export. Astfel, începând cu 1 iulie 2016, Convenţia impune ca fiecare container să aibă greutatea verificată (VGM = Verified Gross Mass = Masa Totală Verificată), aceasta reprezentând o condiţie a încarcării containerului pe navă.

Consecinţele imediate pentru expeditor sunt acelea că el devine responsabil pentru verificarea greutăţii totale a containerului încărcat şi nu se va accepta o greutate estimată. Determinarea greutăţii unui container poate fi facută în doua moduri admise de Convenţie: fie cântărind întregul container, fie cântărind încărcătura şi alte conţinuturi, adăugându-se apoi la masa proprie a containerului. De asemenea, expeditorul trebuie să se asigure că masa brută verificată este menţionată în documentele de transport maritim. În cazul în care va exista o discrepanţă între greutatea declarată şi cea verificată sau dacă din documentul de transport nu reiese că s-a verificat masa brută a containerului, acesta nu va fi îmbarcat la navă, iar taxele ulterioare vor fi în contul expeditorului/exportatorului.

Sea Container Services vine în sprijinul clienţilor săi cu soluţii de cântărire, ajutând expeditorii şi/sau reprezentanţii lor să gestioneze şi să respecte regulile impuse de Convenţie şi normele în vigoare. Noul serviciu de cântărire oferit de compania noastră va fi disponibil începând cu 1 iulie 2016. Pentru mai multe informaţii privind noul serviciu oferit, puteţi lua legatura cu un reprezentant al Sea Container Services, accesând pagina noastră de Contact.

Pentru mai multe informatii privind noile reglementari, puteti consulta site-ul World Shipping Council.

2018-09-26T21:13:27+00:00
Go to Top